Att leva med bröstcancer

DSpace Repository

Att leva med bröstcancer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med bröstcancer
Author Bergenudd, Karin ; Berndtsson, Anna
Date 2011
English abstract
LIVING WITH BREAST CANCER - WOMEN’S EXPERIENCES OF BEING DIAGNOSED WITH BREAST CANCER AND ITS EFFECTS ON EVERYDAY LIFE – A BLOG STUDY BERGENUDD KARIN BERNDTSSON ANNA Bergenudd, K & Berndtsson, A. Living with breast cancer – Women´s experiences of being diagnosed with breast cancer and its effects on everyday life – A blog study. Degree project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. To suffer from breast cancer is a big adjustment both physically and psychologically. The aim of the study was to describe the reaction of getting the diagnose breast cancer, the experience of breast cancer and coping with everyday life. The study was empirical with a qualitative descriptive approach and the data were collected from blogs. The data analysis is conducted with a content analysis and resulted in four main categories: to get diagnosed with breast cancer, handling emotions, the new every day life and experiences of healthcare. The result showed that to be diagnosed with cancer is a major chock and that it has a big impact on every day life. The blog is for these individuals a tool to handle the new everyday life. An important support to be able to get through the day showed to be family, friends and nursing staff. Keywords: Breast cancer, Blog, Coping, Everyday life, Experiences, Quality of life.
Swedish abstract
ATT LEVA MED BRÖSTCANCER - KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT DIAGNOSTICERAS MED BRÖSTCANCER OCH FÖRÄNDRINGEN AV DET DAGLIGA LIVET - EN BLOGGSTUDIE BERGENUDD KARIN BERNDTSSON ANNA Bergenudd, K & Berndtsson, A. Att leva med bröstcancer – kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer och förändringen av det dagliga livet – En bloggstudie. Ett examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola, Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Att drabbas av bröstcancer är en omvälvande händelse med en stor omställning både psykiskt och fysiskt. Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbades upplevelse av att få diagnosen bröstcancer, upplevelsen av bröstcancer och hantering av vardagen. Studien är empirisk med en kvalitativt deskriptiv ansats och materialet är insamlat från sju bloggar. Dataanalysen har utförts med hjälp av en innehållsanalys och resulterade i fyra huvudkategorier: Att drabbas bröstcancer, känslomässig hantering, den nya vardagen och erfarenheter av sjukvården. Resultatet visar att ett cancerbesked försätter en individ i chock och har stor inverkan på vardagen. Bloggen är för de här individerna ett redskap för att hantera sin nya vardag. Ett viktigt stöd för att ta sig genom vardagen har visat sig vara bland annat familj vänner och sjukvårdspersonal. Nyckelord: Blogg, Bröstcancer, Coping, Dagligt liv, Livskvalité, Upplevelser
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Blogg
Bröstcancer
Coping
Dagligt liv
Livskvalité
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics