En del av vuxenutbildningen eller en skolform för sig? Folkhögskolans betydelse för elevers fortgång till högre studier

DSpace Repository

En del av vuxenutbildningen eller en skolform för sig? Folkhögskolans betydelse för elevers fortgång till högre studier

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En del av vuxenutbildningen eller en skolform för sig? Folkhögskolans betydelse för elevers fortgång till högre studier
Author Niklasson, Therese ; Norling, Helen
Date 2010
Swedish abstract
Då båda författarna har gått på folkhögskola var det vår förförståelse av folkhögskolan som ledde in oss på ämnet. Vi ville undersöka hur vanligt det var att folkhögskoleelever sökte vidare till högskolan och i hur stor omfattning folkhögskolan informerade och knöt an till högskola. Vidare sökte vi svar på frågan om social bakgrund kunde vara avgörande för om eleven sökte sig till vidare utbildning. Enligt den litteratur vi tagit del av under resans gång så nämner vissa författare att social bakgrund är avgörande för vidare studier likväl visar det resultat vi fick fram att så inte var fallet. Vi har använt oss av metodtriangulering, det vill säga, både kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa metoden använde vi oss av enkäter som vi delade ut till elever på två folkhögskolors allmänna linje. Den kvalitativa metoden bestod i semistrukturerad intervju med lärare på de två skolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 57
Language swe (iso)
Subject folkhögskola
högskola
social bakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/12072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics