Tysta elever

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tysta elever
Author Glans, Camilla ; Behnam, Vian
Date 2011
Swedish abstract
I detta arbete behandlar vi frågor rörande matematiklärare och tysta elever i deras klassrum. Undersökningen har fokus i grundskolans tidigare år. Vår studie är en empirisk undersökning där vi söker svar på vilka attityder och strategier lärarna har i arbetet med de tysta eleverna. Vi har använt en del äldre litteratur om tysta elever eftersom forskningsområdet som sammanfattat behandlar både matematik och tysta barn inte är väl utforskat. Övrig didaktisk litteratur har vi sedan kopplat till lärarens arbete med de tysta eleverna. Utifrån vår undersökning, samt tidigare forskning och litteratur, kommer vi att ta upp flera aspekter som påverkar tysta elevers lärandesituation inom matematiken. Vilken betydelse har kommunikation, miljö och attityder i klassrummet, för de tysta eleverna? Hur blir man bedömd som tyst elev? Ur vårt resultat utläser vi att matematiklärare anser det viktigt att identifiera tysta elever i skolan. Våra intervjuer tyder dock på att det, i arbetet med de tysta eleverna, råder en traditionell anda bland de flesta lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject bedömning
interaktion
kommunikation
lärande
matematik
relationer
tysta elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/12074 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics