Pedagogisk kompetens hos den handledande sjuksköterskan

DSpace Repository

Pedagogisk kompetens hos den handledande sjuksköterskan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Pedagogisk kompetens hos den handledande sjuksköterskan
Author Carlson, Elisabeth
Editor Asp, Margareta
Date 2008
Swedish abstract
För att undervisa på högskolor och universitet krävs det att lärare har högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Under den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen möter studenterna kliniskt verksamma sjuksköterskor med eller utan formell pedagogisk utbildning. Sjuksköterskorna fungerar i praxis som akademiska lärare och borde därmed uppfylla liknande krav på behörighet som lärare inom de teoretiska avsnitten. Sjuksköterskor skall tillsammans med studenter verka i komplexa vårdmiljöer, detta ställer stora krav på pedagogisk förmåga hos handledaren. Tidigare studier har visat att kraven på formell handledarkompetens varierar över landet. Handledningen kan därmed bli av skiftande kvalitet beroende på den enskilda handledarens förmåga och pedagogiska kunskap. Projektets övergripande syfte är att beskriva pedagogiska tekniker och strategier hos den handledande sjuksköterskan. Projektet har en etnografisk ansats där observation, enskilda intervjuer med handledande sjuksköterskor samt intervjuer med fokusgrupper kommer att utgöra underlag för datainsamling. Resultatet av studien bör kunna ge en uppfattning om hur framtida handledarutbildningar skulle kunna utformas nivå- och innehållsmässigt. Studien kan på så sätt bidra till att finna vägar för ytterligare akademisering av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen samt bidra till ökad kunskap kring sjuksköterskeprofessionens utbildning och yrkesverksamhet. Nyckelord: sjuksköterskeutbildning, handledare, lärare, pedagogisk kompetens, verksamhetsförlagd utbildning
Publisher Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola
Host/Issue Vårdpedagogikens mångsidighet : forskning, utbildning och yrkespraktik : rapport från nationell konferens;
Pages 38-45
Language swe (iso)
Subject Handledning
Sjuksköterskor
Klinisk utbildning
Pedagogisk kompetens
Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note VÅRDPEDAGOGIKENS MÅNGSIDIGHET - forskning, utbildning och yrkesprakt... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics