Specialpedagogen - som en synkroniseringsring i växellådan

DSpace Repository

Specialpedagogen - som en synkroniseringsring i växellådan

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Specialpedagogen - som en synkroniseringsring i växellådan
Author Kollind, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Abstra Abstra ct Inom gymnasieskolans yrkesprogram undervisar många yrkeslärare utan pedagogisk behörighet. Inom dessa program finns elever i behov av särskilt stöd som ska erbjudas det stöd de behöver inkluderat i sin undervisning. Specialpedagogens roll är i detta sammanhang att hjälpa eleverna via lärarna för att eleverna ska kunna nå målen i utbildningen. Syftet i detta arbete är således hur specialpedagogen kan utveckla ett samarbete med en grupp yrkeslärare utan pedagogisk behörighet. Genom kvalitativ metod har frågeställningar som rör yrkeslärarnas syn på lärande, lärarroll och specialpedagogiskt stöd undersökts i intervjuform. Målsättningen har varit att skapa en större förståelse för dessa lärares situation i det dagliga arbetet så att specialpedagogen utrustas med rätt verktyg för att utveckla samarbetet. Resultatet visar också hur dessa yrkeslärare ser på lärande och hur ett utvecklat samarbete mellan dem och specialpedagogen kan se ut. Slutsatsen blir att den pedagogiska behörigheten inte är utslagsgivande för att utveckla detta samarbete. Nyckelord:
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject erfarenhetsbaserat lärande
yrkesdidaktik
yrkeslärare
specialpedagogiskt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/12080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics