Diagnosens dilemma

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diagnosens dilemma
Author Jutendahl, Pia ; Pettersson, Håkan
Date 2011
English abstract
The purpose of this essay was to investigate if to get a diagnose is an advantage or a disadvantage for the individual. We used the qualitative interview in support of our investigation. We made eight interviews. We interviewed four teenagers and their parents about the influence the receiving a diagnose has on themselves, the family, friends and school attendance.
Swedish abstract
Denna studie hade som avsikt att undersöka om att få en diagnos är en fördel eller en nackdel för individen. Vi använde oss av den kvalitativa intervjun som stöd för en undersökning. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med fyra ungdomar och deras föräldrar, om hur diagnosbeskedet påverkat dem, familjen, kamrater och skolgång. Resultatet pekar på att en diagnos innebär en fördel p.g.a. att den ger en förklaring till problemen, stöd och hjälp i skolan, samt medför positiva förändringar i familjen och bland kamrater.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Diagnoser
hermeneutik
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
specialpedagogiska perspektiv
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/12095 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics