VÄRDIGHET INOM BARNSJUKVÅRDEN, en litteraturstudie

DSpace Repository

VÄRDIGHET INOM BARNSJUKVÅRDEN, en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VÄRDIGHET INOM BARNSJUKVÅRDEN, en litteraturstudie
Author Lagercrantz, Sofie ; Nilsson, Malin
Date 2011
English abstract
In healthcare dignity is a frequently used concept. This concept is hard to define and needs to be concretized, to be applied in healthcare. The criteria for good nursing of children are the same as for adults, but children need a special caring which has consequences for nursing. The aim of this literature review was to elucidate dignity and how it concretizes in paediatric care. The method was a literature review that based on eleven scientific articles. The fields that were elucidated in the articles were the concept of dignity, treatment and acknowledgement, privacy, communication and information, participation in decision-making and involvement. The result showed confusion about the concept of dignity and that dignity not always was taken into consideration in paediatric care.
Swedish abstract
Värdighet är ett begrepp som ofta används inom hälso-sjukvården. Detta begrepp är svårdefinierat och behöver konkretiseras för att kunna tillämpas inom vården. Kriterierna för god omvårdnad av barn är desamma som för vuxna, men barn kräver ett särskilt omhändertagande vilket får konsekvenser för omvårdnaden. Syftet med litteraturstudien var att belysa värdighet och hur den konkretiseras inom barnsjukvården. Metoden var en litteraturstudie som byggde på elva vetenskapliga artiklar. Områden som belystes i artiklarna var värdighetsbegreppet, bemötande och bekräftelse, privatliv, kommunikation och information, självbestämmande och medverkan. Resultatet visade att det råder en förvirring runt värdighetsbegreppet och att värdighet inte alltid bevaras inom barnsjukvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Barn
Omvårdnad
Värdighet
Privathet
Medverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/12108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics