Mäns upplevelser av att leva med urininkontinens

DSpace Repository

Mäns upplevelser av att leva med urininkontinens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäns upplevelser av att leva med urininkontinens
Author Bergsten, Ann-Christine ; Persson, Brita
Date 2011
English abstract
Urinary incontinence is one of our major public health problems. Women are affected more often than men, but after 75 years of age, it is equally common in both sexes. The purpose of this study was to examine how men's experiences of living with urinary incontinence are highlighted in the literature. The method was a literature review based on ten scientific articles, both qualitative and quantitative. During the process different perspectives became apparent, i e psychological, practical and social. The results revealed that the men's quality of life was adversely affected. They organized their everyday living around their urinary incontinence, and developed strategies in order to live as normally as possible. From a practical perspective, the men would always make sure they knew where the nearest toilet was. They also adjusted their fluid intake and went to the bathroom as a preventive measure. Psychologically the men felt ashamed and often kept their incontinence a secret from their surrounding family and friends. Socially they experienced problems within their sexlife and in the relationship with their partner. The study showed that there is a need for guidelines and treatment strategies in this field. Keyword: experience, living with, men, quality of life, urinary incontinence.
Swedish abstract
Urininkontinens är ett av våra stora folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas oftare än män, men efter 75-års ålder är det ungefär lika vanligt hos båda könen. Syftet med studien var att undersöka hur mäns upplevelser av att leva med urininkontinens belystes i litteraturen. Metoden var en litteraturstudie som baserades på tio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Under bearbetningen av artiklarna framträdde olika teman som slutligen resulterade i tre övergripande rubriker. Dessa var ur psykologiskt perspektiv, praktiskt perspektiv och samhällsperspektiv. I resultatet framkom det att männens livskvalitet påverkades negativt. De inrättade sin vardag efter urininkontinensen och utvecklade strategier för att leva ett så normalt liv som möjligt. Ur praktiskt perspektiv ville männen alltid ha kontroll på var närmaste toalett fanns. De anpassade också intaget av dryck och gick på toaletten förebyggande. Männen kände skam och höll ofta inkontinensen hemlig för sin omgivning. Många upplevde problem inom samlivet och i relationen till sin partner. Studien visade att det fanns ett behov av riktlinjer och behandlingsstrategier inom området. Nyckelord: leva med, livskvalitet, män, upplevelse, urininkontinens.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject experience
living with
men
quality of life
urinary incontinence
Handle http://hdl.handle.net/2043/12111 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics