Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI : konsekvenser för inlärning och hälsa

DSpace Repository

Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI : konsekvenser för inlärning och hälsa

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI : konsekvenser för inlärning och hälsa
Author Eriksson-Sjöö, Tina ; Ekblad, Solvig ; Kecklund, Göran
Date 2010
English abstract
A study in which the Karolinska Sleep Questionnaire was applied to 67 newly-arrived Arab-speaking refugees (52 % men and 48 % women) attending a Swedish language course (SFI) in Malmö shows that sleep/fatigue problems are very common. The prevalence of disturbed sleep (i.e. insomnia) is similar to that in Swedish-born groups suffering from chronic stress, e.g. burnout. It should be emphasized that in the long term, disturbed sleep may also cause stress and thereby lead to a vicious circle. Preventive measures on the individual level are recommended, such as health-promotion strategies, e.g. a health/sleep course, before starting SFI.
Swedish abstract
Sextiosju flyktingar (52 % män och 48 % kvinnor), som påbörjat svenska för invandrare (SFI) besvarade Karolinska sömn- och återhämtningsformulär och som var översatt/tillbakaöversatt till arabiska. Insomnirelaterade sömnbesvär var extremt hög hos deltagarna och liknar svenskt referensmaterial som har symtom på utbrändhet. Utbrändhet är en dold stressfaktor för ohälsa och försvårar SFI-inlärning, inträde på arbetsmarknad och övrig integration i det svenska samhället. Hälsofrämjande flyktingmottagandet behöver utveckla och kvalitetssäkra metoder, t ex kognitivt beteendeinriktad hälso/sömnskola som förebygger och tidigt upptäcker nyanlända flyktingars sömn- och koncentrationssvårigheter. De hinder som finns för nyanlända flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden måste tas på allvar, för att den politik med fokus på ”arbetslinjen” som regeringen för ska ha effekt.
Publisher Socialmedicinsk tidskrift
Host/Issue Socialmedicinsk tidskrift;4
Volume 87
ISSN 0037-833X
Pages 302-309
Language swe (iso)
Subject flykting
sömn- och återhämtning
hälsa
SFI-svenska för invandrare
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12114 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics