I´m a good parent and i take responsipility. A discourse analysis on discussions about the social services´ interventions in families with children on Familjeliv.se

DSpace Repository

I´m a good parent and i take responsipility. A discourse analysis on discussions about the social services´ interventions in families with children on Familjeliv.se

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I´m a good parent and i take responsipility. A discourse analysis on discussions about the social services´ interventions in families with children on Familjeliv.se
Author Mona, Karlsvard ; Jesper, Petersson
Date 2011
English abstract
The purpose of this study is to explore how the image of social services is delivered on the online forum Familjeliv.se. Our focus has been on the relationship between the social services and families with children. We have investigated whether we can detect patterns in how social services are described and how they differ if it is a "client" or a social worker who writes the post. The aim is also to illustrate how a social media on internet is effecting the ways of communication. We have also considered the borders between public and private areas, and how the borders between these two are expanding on social medias. The forum participants appear anonymously, and the discussions are characterized by private concerns. We explore how this is effecting the interaction between the forum participants. We have also focused on how social norms is expressed in relation to parenthood. The language and tone of the forum participants have continually been in focus. The essay is based on five forums discussions from Familjeliv.se treating Social Services and children investigations and their work towards families with children. Our theoretical starting point has been critical discourse analysis and Goffman's theories of social interaction. One of the results of our study is that we discovered two competing discourses about social services. One describes the social services as evil and dictatorial, and the other one describes the social services as heroes or helpers. We found that the ways of expression in the forums are often aggressive and offensive, which can be en effect of that the participants appears anonymously, and the fact that parenthood is a very sensitive matter. Further more we have seen how the representation of the self is determining how participants are perceived on the forum.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur bilden av socialtjänsten förmedlas på internetforumet Familjeliv.se. Vårt fokus har legat på barnfamiljers kontakt med socialtjänsten. Vi har undersökt om vi kan se några mönster i hur socialtjänsten beskrivs och om detta skiljer sig åt om är en ”klient” eller en socialarbetare som skriver inlägget. Syftet har också varit att belysa hur ett internetmedie påverkar sättet att kommunicera. Vi har också behandlat ämnet offentligt och privat, att forumdeltagarna uppträder anonymt men att diskussionerna präglas av privat angelägenheter. Vi har också lagt fokus på hur klienten förmedlas som moder i förhållande till rådande normer. Språket och tonen från forumdeltagarna har ständigt legat i fokus. Uppsatsen bygger på fem forumdiskussioner från familjeliv.se som behandlar ämne socialtjänst och barnutredningar. Vår teoretiska utgångspunkt har varit kritisk diskursanalys samt Goffmans teorier om socialt samspel där begrepp som front- and backstage samt intrycksstyrning behandlas. Vi har genom vår granskning av forumdiskussionerna funnit teman som har legat till grund för vår ananlys. Dessa är Språkbruk/ton, offentligt och privat, föräldrarskap. Vi har också i vår analys använt oss av tidigare forskining som behandlar ämnen som makt, oversharing samt myten om den goda modern. Några av de resultat vi kommit fram till är att det finns två konkurrerande diskurser om socialtjänsten. Den ena beskriver socialtjänsten som onda och maktfullkomliga och i den andra beskrivs socialtjänsten som hjältar eller hjälpare. Moderskapet är ett återkommande tema i uppsatsen som mångt och mycket speglar en del av de rådande normer som förekommer kring moderskapet. Tydligt har också framkommit att forumdeltagarna gör gestaltningar av sina personer då man aldrig kan veta vem personerna är bakom inläggen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Social Media, Social Services, Children, Parenthood, Discourse analysis, Social work
Sociala medier, Socialtjänst, Barn, Föräldraskap, Diskursanalys, Socialt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/12125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics