Hur gör lärare? Vardagspraktik mot mobbning i årskurs F-6

DSpace Repository

Hur gör lärare? Vardagspraktik mot mobbning i årskurs F-6

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur gör lärare? Vardagspraktik mot mobbning i årskurs F-6
Author Hellquist, Theo
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare förklarar hur mobbning uppstår och hur lärare agerar för att stoppa pågående mobbning. Frågeställningarna är: Vad tror verksamma lärare är den främsta orsaken till mobbning? Hur gör verksamma lärare för att stoppa pågående mobbning? Skiljer sig lärares förklaringar om och agerande mot mobbning från forskningens teorier om mobbning och hur den bäst bekämpas? Tidigare forskning inriktad på lärarnas vardagspraktik mot mobbning saknas. Undersökningens resultat diskuteras mot bakgrund av främst svensk mobbningsforskning och anti-mobbningsprogram. Resultatet beskrivs och förklaras utifrån problemställningen om lärarnas handlande överensstämmer med eller avviker från forskningsbaserade teorier. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor till verksamma lärare på låg- och mellanstadiet i tre skolor i två skånska kommuner. Svar på den första frågeställningen blev att majoriteten lärare tror att mobbningens främsta orsak är mobbarens individpsykologi. Svar på den andra frågeställningen blev att majoriteten lärare främst försöker stoppa mobbning genom samtal med de inblandade. Svaret på den tredje frågeställningen blev att lärarnas förklaringsmodeller och agerande i huvudsak överensstämmer med forskningsbaserade teorier och metoder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject anti-mobbningsprogram
lärare
mobbning
vardagspraktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12135 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics