Samhällskunskap och SD - En undersökning om hur Sverigedemokraternas framgångar har påverkat samhällskunskapsundervisningen utifrån ett lärarperspektiv : Social studies and SD - A study of how the Swedish Democrats and their success have inflicted the schools education of social studies through the teachers perspective

DSpace Repository

Samhällskunskap och SD - En undersökning om hur Sverigedemokraternas framgångar har påverkat samhällskunskapsundervisningen utifrån ett lärarperspektiv : Social studies and SD - A study of how the Swedish Democrats and their success have inflicted the schools education of social studies through the teachers perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samhällskunskap och SD - En undersökning om hur Sverigedemokraternas framgångar har påverkat samhällskunskapsundervisningen utifrån ett lärarperspektiv : Social studies and SD - A study of how the Swedish Democrats and their success have inflicted the schools education of social studies through the teachers perspective
Author Nalbantic, Nisan ; Gashi, Atdhe
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, samhällskunskapsutbildningen påverkas av Sverigedemokraternas framgångar i skolvalet och riksdagsvalet, utifrån ett lärarperspektiv. Vi undersökte också om lärarna har upplevt någon attitydförändring hos eleverna vad det gäller främlingsfientlighet, intolerans och rasism samt tittat på vad lärarna anser om den nya läroplanen där samhällskunskapsämnet blir mindre på yrkesförberedande linjer. Detta görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra samhällskunskapslärare och resultatet analyseras utifrån teorier om olika demokratimodeller samt ett ”vi och dom” tänkande. Resultatet visar att undervisningen ser olika ut beroende på vilken demokratimodell som präglar lärarnas arbetsmetoder samt att lärarna ser olika på betydelsen av Sverigedemokraternas framgångar och vilken inverkan den har på undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Demokratimodeller, Främlingsfientlighet, Samhällskunskap, Skolvalet, Sverigedemokraterna
Handle http://hdl.handle.net/2043/12140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics