MIljöifiering "Hur vi slutade att oroa oss för framtiden och gjorde något för att förändra den! "

DSpace Repository

MIljöifiering "Hur vi slutade att oroa oss för framtiden och gjorde något för att förändra den! "

Details

Files for download
Icon
Miljöifiering
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title MIljöifiering "Hur vi slutade att oroa oss för framtiden och gjorde något för att förändra den! "
Author Jonsson, Magnus ; Holmström, Mikael
Date 2011
English abstract
This thesis aims to develop a theoretical foundation for how the environmental project CLICC (Climate Living In Cities Concept) in Malmö can be taken further by incorporating theories around relatively new concepts concerning Gamification and Captology. The goal is to improve the environmental communication in the housing association Hilda, to support the goal of reducing their carbon dioxide pollution with 50 percent. The research concerning Gamification, Captology and environmental communication makes out the theoretical basis of this research. The thesis has been complemented with an interview where the project manager of CLICC, employer of Miljöförvaltningen, has given her own view of the project and existing obstacles. The thesis draws conclusions concerning the possibilities to overbridge the obstacles of environmental communications by using Gamification and Captology. With this theoretical base we aim to encourage participation among the residents, and support their changes of lifestyle to become more environmental friendly.
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att ta fram ett teoretiskt underlag för hur miljöprojektet CLICC (Climate Living In Cities Concept) i Malmö skulle kunna utvecklas med hjälp av teorier kring de relativt nya begreppen Spelifiering och Captology. Målet är att förbättra den miljökommunikativa processen där de boende i bostadsförening Hilda ska motiveras att minska sina koldioxidutsläpp med 50 procent. Metoden för denna studie utgörs av en kombinerad litteratur- och en fallstudie. Forskningen kring Spelifiering, Captology och miljökommunikation utgör grunden för denna studie. Detta har sedan kompletterats med en intervju där Miljöförvaltningens projektansvarige för CLICC har gett sin bild av projektet och de hinder som existerar. Uppsatsen utmynnar i ett antal teoretiskt grundade förslag som behandlar möjligheten att, med hjälp av Spelifiering och Captology, överbrygga miljökommunikativa hinder och uppmuntra de boende till att både delta i projektet och förändra sin livsstil i en mer miljöanpassad riktning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject spelifiering
miljökommunikation
captology
gamification
Climate Living In Cities Concept
Handle http://hdl.handle.net/2043/12148 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics