Elevperspektiv på särskild undervisningsgrupp- en enkätstudie

DSpace Repository

Elevperspektiv på särskild undervisningsgrupp- en enkätstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elevperspektiv på särskild undervisningsgrupp- en enkätstudie
Author Byström, Karl Ivar ; Johnsson, Henrik
Date 2011
Swedish abstract
I den här studien har vi undersökt hur elever beskriver sin skolsituation i särskilda undervisningsgrupper. Studien har genomförts som en enkätstudie där vi tagit upp frågeställningar kring trivsel, tillhörighet, anledning och lärande. Enkäten hade både slutna frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor där eleven skrev fritt. Analysen av enkäten har skett både kvalitativt och kvantitativt. Som teoretisk referensram har studien perspektiv på stigma och stämplingsteori. Urvalsgrupperna är spridda i södra och mellersta Sverige med både privat och kommunal huvudman. Studiens resultat visar att eleverna beskriver en positiv bild av sin skolgång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Exkludering
Inkludering
Stigma
Stämpling
Särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/12154 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics