Rim och ramsor i förskolan - Rhyme and nursery rhyme in preschool

DSpace Repository

Rim och ramsor i förskolan - Rhyme and nursery rhyme in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rim och ramsor i förskolan - Rhyme and nursery rhyme in preschool
Author Hildingson, Lisa
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka några pedagogers syn på och hur de arbetar med rim och ramsor för barns språkutveckling. För detta syfte har följande frågeställningar formulerats: - Vilka metoder använder de intervjuade pedagogerna för att träna barns språk? - Vilka syften med och åsikter om rim och ramsor har de intervjuade pedagogerna? - Hur och när använder de intervjuade pedagogerna rim och ramsor i verksamheten? För att nå syftet med studien genomfördes en kvalitativ intervjustudie på två förskolor där tre pedagoger på respektive förskola intervjuades. Det gjordes även en mindre observation på respektive förskola. Tidigare forskningen ger olika signaler angående rim och ramsors betydelse för barns språkutveckling och ökade språkmedvetenhet men är alla eniga om dess möjlighet till lustfylld aktivitet för barn. Resultatet visade en stor skillnad vad gäller förskolornas användning av rim och ramsor. På den ena förskolan använde sig pedagogerna av rim och ramsor frekvent och säger sig ha gjort så under alla år. Pedagogerna här ser användningen av rim och ramsor som ett naturligt inslag för att träna språket, men även för att bl.a. skapa gemenskap. De ser användningen som något barnen upplever som lustfyllt. På andra förskolan användes rim och ramsor mycket sällan. Det har kommit i bakgrunden av andra metoder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject rim
ramsa
språklekar
språkutveckling
språkmedvetenhet
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/12165 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics