”Litteraturen är liksom gratisvägen till språket” En undersökning om lärares uppfattningar om litteraturundervisning

DSpace Repository

”Litteraturen är liksom gratisvägen till språket” En undersökning om lärares uppfattningar om litteraturundervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wahlström, Elin
dc.date.accessioned 2011-06-23T11:29:44Z
dc.date.available 2011-06-23T11:29:44Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 37 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12166
dc.description Syfte med undersökningen är att undersöka hur lärare resonerar om sin användning av skönlitteratur i undervisningen och uppfattar förhållandet mellan litteraturundervisning och elevers språkutveckling. Som blivande lärare och med ett stort intresse för skönlitteratur är det intressant att få lärarnas perspektiv och tankar kring de val och motiv som de har när de väljer att arbeta med skönlitteratur. Jag har intervjuat sex lärare som alla undervisar i grundskolans senare år i ämnet svenska. Jag har sedan analyserat mitt material och redovisat resultat och en diskussion med teoretisk förankring. Lärarna har delgett mig tankar och åsikter som skiljer sig åt och tydliga mönster kring hur de arbetar med skönlitteratur har utkristalliserats. En pedagogisk medvetenhet kring arbetssätt, språkutveckling och val av skönlitteratur har skiljt sig åt i de olika lärarnas resonemang. Min slutsats är att lärarna saknar ett gemensamt språk när de resonerar om skönlitteraturens fördelar, syfte och arbetssätt. Vidare saknas det många gånger en kunskap om vad språkutveckling är och framförallt hur eleverna utvecklar sitt språk. Ett intresse för formen skönlitteratur och hur man kan arbeta med den i skolan är av stor betydelse för en god språkutveckling. Jag har genom undersökningen kunnat se att ingen av informanterna funderar över samtliga didaktiska frågor utan den fråga som de flesta har i åtanke är frågan om vad som ska läsas. Det kan därför vara en idé, som även en av lärarna tillägger, att man som lärare funderar lite mer över syftet med att en viss skönlitteratur ska tas med i undervisningen och hur man kan arbeta med den på ett språkutvecklande sätt. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Skönlitteratur en_US
dc.subject Språkutveckling en_US
dc.subject Svenskundervisning en_US
dc.subject Medvetenhet en_US
dc.subject Gemensamt språk en_US
dc.title ”Litteraturen är liksom gratisvägen till språket” En undersökning om lärares uppfattningar om litteraturundervisning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Lärarutbildning 300 ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics