Svensklärares uppfattningar om lärarprofessionalism.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svensklärares uppfattningar om lärarprofessionalism.
Author Mendoza, Karen
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare tänker kring lärarprofessionalism och en professionalisering av läraryrket. Metoden för undersökningen består av kvalitativa intervjuer som gjordes på fem verksamma svensklärare. Undersökningen ger framförallt en bild av hur svensklärare ser på sitt yrke som profession. Det framkommer även meningsskiljaktigheter bland lärarna vad gäller en professionalisering av läraryrket. Professionaliseringen som görs i form av en lärarlegitimation, jämförs med decentraliseringen av skolan på 90-talet. I undersökningen utkristalliseras att det finns ett starkt statustänkande bland lärarna. De visar att de strävar efter att höja sin status och stärka sin lärarprofessionalism. En professionalisering av läraryrket kan vara ett sätt att göra det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject lärarprofessionalism
professionalisering
lärarlegitimation
läraryrkets status
Handle http://hdl.handle.net/2043/12169 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics