Till Leonardo och tillbaka

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Till Leonardo och tillbaka
Author Sivonen, Heikki
Date 2011
Swedish abstract
Som examensarbete har jag under min sista praktik genomfört ett tematiskt projekt i estetisk verksamhet om historiemedvetande. Syftet har varit att undersöka hur bildskapande kan främja elevers visuella historiemedvetande. Detta på grundval av att vi idag alltmer omges av medierade historieskildringar som vi måste förhålla oss till. Vem eller vilka ska avgöra hur vi ska betrakta det förflutna? I projektet har eleverna genom bildskapande fått möjlighet att visualisera sina individuella föreställningar av det historiska fältet. Genom det tematiska projektet och efterföljande undersökning har jag funnit att skapandet bidragit till att eleverna fått en personlig relation till det historiska fältet genom upplevelser. Resultatet av undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer gjorda med sju elever. Intervjuerna har transkriberats där sedan citat hämtats och kopplats till bildanalysen som grundar sig på semiotisk teori. .Nyckelord: historiemedvetande, bildskapande, kreativitet, fantasi, upplevelse
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject bildskapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics