Låt mig åldras, ge mig en själ

DSpace Repository

Låt mig åldras, ge mig en själ

Details

Files for download
Icon
Louisa Szücs ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Låt mig åldras, ge mig en själ
Author Szücs Johansson, Louisa
Date 2011
English abstract
The project has focused on creating products that encourages a prolonged use, with the aim to influence people’s consumption habits and their approach to products. Through literature studies and a survey it was found that products with sentimental value, was valued most by users, it was also the value that was most difficult for a designer to influence. Different principles on how sentimental value may occur between a user and its product was localized, these later formed the basis for the creative process. In the creative process various of these principles tried to be portrayed in different products. The result was the furniture collection Wither & Blossom, consisting of a dining table and a stool. The kitchen table has elements of raw wood, this space will be marked by incidents happening on the table and makes it possible to create memories with the product. The stool, has to be used and worn for it to reach its full potential. The principles that emerged during the project is considered more than useful, and their application is an important factor in the reduction of today’s throwaway culture.
Swedish abstract
Projektet har handlat om hur man skapar produkter som uppmanar till långvarig användning, med syftet att påverka människors konsumtionsvanor samt förhållningssätt till sina produkter. Genom litteraturstudier och en enkätundersökning fanns att produkter med affektionsvärde var det som användaren värderade högst, det var också detta värde som var svårast för en designer att påverka. Olika principer för hur affektionsvärde kan uppstå mellan en användare och dess produkt lokaliserades, dessa låg sedan till grund för den kreativa processen. Där försökte olika av dessa principer gestaltas i produkter. Resultatet blev möbelkollektionen Wither&Blossom bestående av ett matbord och en pall. Matbordet har inslag av obehandlat trä, denna yta kommer präglas av händelser kring bordet och göra det möjligt att skapa minnen tillsammans med produkten. Pallen måste användaren slita för att den ska nå sin fulla potential. De principer som framkommit under projektets gång anses högst användbara och tillämpningen av dem är en viktig faktor för minskandet av dagens slit och släng kultur.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject konsumtion
produktlivslängd
affektionsvärde
möbeldesign
matbord
pall
Handle http://hdl.handle.net/2043/12184 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics