TVÄRSNITTSSTUDIE AV PATIENTERS UPPLEVELSE AV SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

DSpace Repository

TVÄRSNITTSSTUDIE AV PATIENTERS UPPLEVELSE AV SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TVÄRSNITTSSTUDIE AV PATIENTERS UPPLEVELSE AV SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING
Author Carnklint, Jenny ; Kusljic, Maja
Date 2011
English abstract
Pain in various forms is the main reason for seeking care. To be advertent to changes in patient condition it is important for the patient to get as good care as possible. Previous studies have shown that despite improving professionals´ skills in the subject of pain through information and education, patients' pain prevalence continues to be high. The purpose of this study was to portray patients' views concerning pain perception, pain assessment, pain management, and follow-up of pain treatment. The study was conducted in two different hospitals in the south of Sweden. The results were categorized and presented in tables. The result was that 20% - 50% of patients had pain but were satisfied with pain relief that they had received. More research in this area is needed to identify factors that make pain prevalence among patients still high.
Swedish abstract
Smärta i olika former är den största anledningen till att människor söker vård. Att vara uppmärksam på förändringar i patientens tillstånd är viktigt för att patienten ska få en så god vård så möjligt. Tidigare studier har visat att trots vårdpersonalens kompetens ökar inom ämnet smärta genom information och utbildning, fortsätter patienters smärtprevalens att vara hög. Syftet med denna studie var att redogöra för inlagda patienters synpunkter angående smärtuppfattning, smärtskattning, smärtlindring samt uppföljning av smärtbehandlingen. Studien genomfördes på två olika sjukhus i södra Sverige. Resultaten kategoriserades samt presenterades med tabeller. Resultatet som vi kom fram till var att 20 % - 50 % av patienterna hade smärta men var ändå nöjda med smärtlindringen som de hade fått. Mer forskning inom området behövs för att identifiera de faktorerna som gör att smärtprevalensen hos patienterna är hög.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Smärta
Smärtlindring
Smärtskattning
Smärtuppfattning
Tvärsnittsstudie
Uppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics