Polisens Tystnadskod - Översikt kring yrkeskulturella normer och sanktioner och dess följder inom den svenska polisorganisationen

DSpace Repository

Polisens Tystnadskod - Översikt kring yrkeskulturella normer och sanktioner och dess följder inom den svenska polisorganisationen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Polisens Tystnadskod - Översikt kring yrkeskulturella normer och sanktioner och dess följder inom den svenska polisorganisationen
Author Gelin, Carl
Date 2011
Swedish abstract
Denna uppsats kommer övergripande beskriva fenomenet tystnadskod inom specifikt den svenska polisen. För att kunna göra detta måste bakomliggande faktorer så som det kollegiala kollektivets betydelse inom polisen först beskrivas liksom vissa organisationsinterna motsättningar som gett upphov till tystnadskoden. Uppsatsen kommer även med hjälp av utkast från bland annat nyhetsmedier belysa hur denna tystnadskod yttrat sig i praktiken och vilka följder detta fått. Tystnadskoden är ett fenomen som har skapats ur det kollegiala kollektivet och fyller till viss del funktion som social kontroll inom kollektivet. Men också rättsligt. Det är sällsynt att åtal väcks mot poliser liksom lika sällsynt att poliser får några disciplinära påföljder när överträdelser begåtts. Svensk polisforskning är eftersatt internationell motsvarighet varför den svenska litteraturen är relativt knapphändig inom området med ett fåtal undantag. Få forskare som belyst tystnadskoden har belyst vilka indirekta följder den kan få utanför det kollegiala kollektivet liksom utanför polisorganisationen vilket måste tas hänsyn till när man studerar fenomenet tystnadskod.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject code of silence, kollektiv, kollegial, poliskultur, polisvåld, police misconduct, tystnadskod, yrkeskultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/12203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics