Drama för läsförståelse. Lärande samspel och ursprunglig kommunikation

DSpace Repository

Drama för läsförståelse. Lärande samspel och ursprunglig kommunikation

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Drama för läsförståelse. Lärande samspel och ursprunglig kommunikation
Author Dalkvist, Moa
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studien är att undersöka vad dramapedagogiska övningar kan bidra med i ett projekt om läsförståelse med en andraklass samt att undersöka hur eleverna förhåller sig till gestaltandet med kroppen i studien. Studien undersöker även hur eleverna skapar förståelse om bokens innehåll tillsammans. Undersökningen omfattade tolv lektioner i klassen med mig som lärare samt en intervju med klassläraren. Undervisningen i studien bestod av högläsning och dramatiskt berättande, textsamtal samt gestaltningsövningar. Dokumentationen bestod av observationsanteckningar från lektionerna, ljudinspelningar från intervjun och två lektioner samt videoinspelningar från tio lektioner. Resultatet visar att eleverna skapar förståelse om boken med hjälp av dramaövningar och samtal om texten. Eleverna lär sig att uttrycka sig symboliskt med kroppen med hjälp av drama. De mångtydiga gestaltningarna ger upphov till många olika tolkningar vilket skapar en bred kunskapsbas för att bygga förståelse av boken. Dramaövningarna i kombination med samtalen gynnar lärande i samspel med varandra och användande av multimodala uttrycks-former. Detta sätt att kommunicera och samspela framstår som ett ursprungligt och effektivt sätt att lära sig på. Lärarens roll som både ledare och deltagare möjliggör ett ömsesidigt samspel där elevernas gestaltade tankar får stå i centrum för elevernas skapande av kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject medier för kommunikation
dramapedagogik
holistiskt lärande
läsförståelse
fantasi
Handle http://hdl.handle.net/2043/12213 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics