Utvärdering av felmeddelande i eMM Software Version 00-06 till SysmexXE-5000

DSpace Repository

Utvärdering av felmeddelande i eMM Software Version 00-06 till SysmexXE-5000

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvärdering av felmeddelande i eMM Software Version 00-06 till SysmexXE-5000
Author Abrahamsson, Elina
Date 2011
English abstract
Sysmex XE-5000 is an automated cell counter that performs measurements with different principles. The two applied in this project are RF/DC (Radio Frequency/Direct Current) and Flow cytometry with semiconductor laser. RF/DC is based on changes in radio frequency resistance and direct current voltage. Changes in RF provide information about the density of the cell’s internal structure (e.g. the nucleus) and changes in DC provide information about the size of the blood cells. Flow Cytometry define as physiological and chemical properties of the cell. Detection of cells is achieved by the irradiation with a laser beam while passing through one by one. The information obtained from flow cytometry includes scattered light and fluorescence. Sysmex XE-5000 works with several different error messages, so-called alarm. One or more alarm indicates that there is an increased risk for the presence of abnormal cells and this can only be ruled out by a manual differential count. In this study three alarms, which indicate the presence of abnormal white blood cells, were analyzed: “Blasts?”, Atypical Lympho?” and “Abn Lympho/L_Blasts?”. The project aims to compare the current calculations with the new software (eMM) for the alarms and evaluate if they provide a smaller number of false positive alarms from the hematology instrument Sysmex XE-5000. Samples with one or two of the alarms were selected and analyzed with the current settings and then with the new settings for eMM. The result showed that the number of false-positive samples was reduced and that the number of duplicate alarms decreased.
Swedish abstract
Sysmex XE-5000 är en automatiserad cellräknare som utför mätningar enligt olika mätprinciper, de två som tillämpats i projektet är RF/DC(Radio Frequency/Direct Current) samt Flödescytometri med halvledarlaser. RF/DC bygger på förändringar i radiofrekventa resistansen och likspänningsresistansen. Förändringar i den radiofrekventa resistansen (RF) ger information om densiteten i cellernas inre (exempelvis kärnans storlek) och förändringar i likspänningsresistensen (DC) ger information om blodcellernas storlek. Flödescytometri definierar ett mått på cellers fysiologiska och kemiska egenskaper. Detektion av cellerna sker genom att de bestrålas med en laserstråle samtidigt som de passerar en och en i instrumentet. Informationen som fås ut från flödescytometri inkluderar spritt ljus och fluorescens. Sysmex XE-5000 arbetar med flera olika felmeddelanden, så kallade larm. Ett eller flera larm indikerar att det finns en ökad risk för förekomst av abnormala celler och kan enbart uteslutas genom en manuell differentialräkning. I studien har tre larm, vilka indikerar närvaron av onormala leukocyter, undersökts: ”Blasts?”, ”Atypical Lympho?” och ”Abn Lympho/L_Blasts?”. Syftet med projektet är att jämföra nuvarande beräkningar med en ny mjukvara (eMM) för larmen och utvärdera om de ger ett mindre antal falskt positiva larm från hematologiinstrumentet Sysmex XE-5000. Prover med något av ovanstående larm valdes ut och analyserades först med nuvarande inställningar på instrumentet och därefter med de nya beräkningarna för eMM. Resultatet visar på att antalet falskt positiva prover minskar och även att antalet dubblettlarm minskar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Abn Lympho/L_Blasts
Blasts
Atypical Lympho
eMM
Sysmex XE-5000
Handle http://hdl.handle.net/2043/12219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics