System för de ännu inte tänkta tankarna

DSpace Repository

System för de ännu inte tänkta tankarna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title System för de ännu inte tänkta tankarna
Author Rundberg, Mikael
Date 2002
Swedish abstract
Titeln ”system för de ännu inte tänkta tankarna” är en liten ordlek menad att vara provocerande. Provocerande för att systemets funktionalitet påstås vara det sinnliga och mystiska i det plötsliga uppdykandet av tankar eller idéer – ”de inte ännu tänkta tankarna”. Detta fenomen brukar tillfalla intuitionens konto och kommer nästan alltid på tal när kreativitet diskuteras. Med undertiteln ”Ett skissverktyg för den moderne designern i Schön dialog med designsituationen” menas att arbetet genomsyras av Donald Schöns idéer om Den reflekterade praktikern.1 Denna uppsats handlar om kreativitet, det visuella tänkandet och hantverket med att teckna/skissa i designmiljöer som blir allt mer präglade av datorsystem och det digitala materialet. De designområden som, av ganska naturliga skäl, ligger i frontlinjen i användningen av digitalteknik som designredskap är medieindustrin och informationsteknologin. Det är också här som designern befinner sig i situationer där bilder och skisser existerar i digitala format och som traditionella pappersburna bilder och skisser. Denna ”visuella dynamik” borde betyda nya förutsättningar och möjligheter för det kreativa arbetet. Min huvudsakliga fokusering ligger på de skissprocesser, både individuella och kollektiva, som är en så viktig del av designprocessen. Uppsatsen beskriver utvecklingen av ett koncept till ett skissverktyg för en modern och ”digitaliserad” designmiljö där jag vill ta vara på skissernas kreativa kvaliteter och tillföra dem den moderna mobila teknikens fördelar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 66
Language swe (iso)
Subject Interaktionsdesign
Designskiss
Skissande
Digitalt bord
Intution
Handle http://hdl.handle.net/2043/12232 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics