Att spegla verkligheten - en studie av simuleringar i geografiundervisning på gymnasienivå

DSpace Repository

Att spegla verkligheten - en studie av simuleringar i geografiundervisning på gymnasienivå

Details

Files for download
Icon
Student essay - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att spegla verkligheten - en studie av simuleringar i geografiundervisning på gymnasienivå
Author Nilsson, Magnus
Date 2011
English abstract
By literature and studentinterviews this work aims to identify which kind of learningpotentials geography simulations hold and try to connect these to relevant pedagogical theories. The work also tries to explore how students perceive simulations as didactic tool and structure these views in different categories. The author concludes that learning through simulations primarily depends on practical work, social interaction and emotional commitment. Also the different character of simulations and the gaming dimension seems to influence learning positively.
Swedish abstract
I arbetet görs ett försök att genom litteratur och elevintervjuer närma sig frågan om vilka förutsättningar för lärande som simuleringar i geografi erbjuder och vilka lärandeteorier som då blir relevanta. Intervjuer har därför gjorts med elever efter att de genomfört ett för undersökningen utvalt simuleringsspel. I arbetet ställs också frågan om hur elever uppfattar simuleringen som didaktiskt verktyg och ett antal svarskategorier struktureras. Slutsatserna är att lärandet i simuleringar i första hand tycks vara beroende av den egna praktiska erfarenheten, den sociala interaktionen mellan deltagarna och den emotionella laddningen. Elevernas uppfattningar av lärandeformen stödjer dessa kvalitéer, men tillfogade också betydelsen av variation i undervisningen och det inneboende spelrummets betydelse för kreativiteten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject alternativa lärandeformer
educational simulation
games for learning
geografisimulering
geography simulations
role-play in geography
rollspel
simuleringsspel
upplevelsebaserad inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12249 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics