Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet

DSpace Repository

Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet
Author Bergman, Lotta ; Bringéus, Eva
Date 2010
Swedish abstract
I rapporten presenteras resultatet av en forksningscirkel som genomfördes av en grupp gymnasielärare på S:t Petri skola i Malmö. Deltagarna i forskningscirkeln reflekterade över och diskuterade både den egna och kollegornas syn på litteraturundervisningens betydelse och funktion i dagens skola, i relation till det samhälle vi lever i och de elever vi möter i dagens mångkulturella klassrum. De sex forskningsprojekt som lärarna genomförde i sina egna klasser redovisas i rapporten.
Publisher Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning
Series/Issue Rapport i forskningscirkeln;
ISBN 978-91-978709-6-2
Pages 43
Language swe (iso)
Subject reading literature
school subject swedish
upper secondary school
dialogue
democratic education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics