Ett alternativ till kritik - Om parkour, Michel Serres och "konsten att spåra"

DSpace Repository

Ett alternativ till kritik - Om parkour, Michel Serres och "konsten att spåra"

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ett alternativ till kritik - Om parkour, Michel Serres och "konsten att spåra"
Author Jonasson, Kalle
Editor Tolvhed, Helena ; Cardell, David
Date 2011
English abstract
The article is an essay which explores the similarities between the physical culture of parkour and the methodology of French philosopher Michel Serres. What is sketched out in the essay is a stance for cultural studies scholars, a way of doing research which is leant the name "the art of tracing". This stance is characterized by intimacy with that which is investigated, rather than by the distance which the essay ascribes the critical analytical stance.
Swedish abstract
Artikeln är en essä som undersöker likheterna mellan rörelsekulturen parkour och den franske filosofen Michel Serres metodologi. I essän skisseras ett förhållningssätt inom kulturstudier vilket ges namnet "konsten att spåra". Detta förhållningssätt kännetecknas av sina anspråk att inkludera och skapa intimitet med det den undersöker. Detta till skillnad från den distans som det, i artikeln till "konsten att spåra" kontrasterande, kritiskt-analytiska förhållningssättet implicerar.
Publisher Idrottsforum.org
Host/Issue Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur
Series/Issue Malmö Studies in Sport Sciences;Vol. 10
ISBN 978-91-85645-11-4
Pages 147-166
Language swe (iso)
Subject Parkour
Michel Serres
The art of tracing
Cultural studies
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/12288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics