Lärares erfarenheter av laborativ matematik - en undersökning på en gymnasieskola

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av laborativ matematik - en undersökning på en gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares erfarenheter av laborativ matematik - en undersökning på en gymnasieskola
Author Magnusson, Mathias
Date 2011
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks lärares erfarenheter av laborativ matematik. En översikt av relevanta styrdokument och litteratur ges. Två undersökningar är gjorda, dels en kvantitativ enkätundersökning och dels en kvalitativ intervjuundersökning. De deltagande i undersökningarna är verksamma matematiklärare på en gymnasieskola i mellanskåne. Utifrån undersökningarna kan ett antal erfarenheter delges. De deltagande lärarnas uppfattning är att fördelarna med laborativ matematik bland annat är att metoden konkretiserar matematiken, ger variation i undervisningen och skapar en nyfikenhet till matematikämnet. Svårigheter med arbetsmetoden är att den tar lite mer tid i anspråk samt att den inte per automatik ger förbättrade resultat på de nationella prov som eleverna utvärderas i.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject matematikundervisning
gymnasielärare
laborativ matematik
matematikdidaktik
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12298 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics