Projektarbete i skolan – ett elevaktivt sätt att lära

DSpace Repository

Projektarbete i skolan – ett elevaktivt sätt att lära

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Projektarbete i skolan – ett elevaktivt sätt att lära
Author Holfve, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Mitt syfte med det här examensarbetet har varit att undersöka projektbaserad undervisning ur ett elevperspektiv. Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat nio elever på en gymnasieskola om deras syn på arbetssättet som man använder där, nämligen projektbaserat och ämnesintegrerat. Teorin är att arbetssättet är elevaktivt och verklighetsnära. Jag ville undersöka om eleverna uppfattar det på det sättet. Mina forskningsfrågor har varit: • Hur uppfattar eleverna att arbeta ämnesintegrerat i projektform? • Hur menar eleverna att arbetssättet påverkar deras lärande? Eleverna uppfattar arbetet i projektform som ett roligt och stimulerande arbetssätt. När det blir för många ämnen som ska integreras tycker vissa av dem att det blir svårt och invecklat. Några tycker att arbetssättet stimulerar deras lärande på ett positivt sätt och menar att de får djupare kunskaper på det här sättet. Några ifrågasätter om de lär sig det som de behöver, och om de lär sig lika mycket som de hade gjort med en mer traditionell undervisningsform.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Projektarbete
projektbaserat
ämnesintegrerat
elevaktivt
verklighetsnära
Handle http://hdl.handle.net/2043/12300 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics