Förskollärarens förhållningssätt till barns språkutveckling

DSpace Repository

Förskollärarens förhållningssätt till barns språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärarens förhållningssätt till barns språkutveckling
Author Jamora, Susan
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med den här studien var att synliggöra förskollärarens föreställningar om språk-stimulering och få djupare kunskap om hur förskollärare stimulerar och bemöter barnen för att främja språkutvecklingen. Studiens utgångspunkt var Vygotskijs sociokulturella perspektiv som framställer att lärande sker i samspel med omgivningen. I undersök-ningen använde jag observation och intervju som metoder där jag tog reda på hur för-skollärarna förhåller sig till barns språkutveckling i sitt arbete och hur de resonerar om språkstimulering. Resultaten visade att förskollärarna hade ett medvetet och engagerat förhållningssätt i hur de kan hjälpa barnen för att stimulera deras språk. Språkstimuleringen för dem var allt som händer i vardagen, det vill säga inte bara de planerande aktiviteterna utan också de vardagliga. Samtalet var förskollärarnas viktiga stimulansfaktor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Y
Handle http://hdl.handle.net/2043/12309 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics