Begreppslådor i kemiundervisningen

DSpace Repository

Begreppslådor i kemiundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Begreppslådor i kemiundervisningen
Author Bjurling, Emelie
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om att utveckla några begreppslådor att använda i kemiundervisningen för att få eleverna att diskutera, observera och experimentera kring olika kemiska begrepp. Begreppslådorna har utformats från de olika, av litteraturen beskrivna, svårigheter och missuppfattningar som eleverna kan tänkas ha. Målet med undervisningssituationen har varit att få eleverna att under grupparbetet diskutera och med hjälp av varandra lära sig de olika kemiska begreppen. Fokus i arbetet har dels varit utvecklingen av lådorna och dels undersöka hur eleverna upplever användandet av lådorna i undervisningen. Tre begreppslådor har utvecklats: en om molbegreppet, en om redoxreaktioner och en om syra/bas-reaktioner. Empiriska undersökningar har gjorts främst genom enkäter, men några elevintervjuer och deltagande observationer har också gjorts. Enkäten delades ut på lektionen efter att redoxlådan genomförts och intervjuerna gjordes också i anslutningen till det undervisningstillfället. I enkäterna svarade 75 % av eleverna att de tyckte att övningarna i redox-lådan hade hjälpt dem förstå redoxbegreppet och hälften av eleverna tyckte att fler sådana övningar skulle hjälpa dem att förstå kemiska begrepp bättre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Molbegreppet
praktiska övningar i kemi
redoxreaktioner
begreppslådor
syra/bas-reaktioner
didaktiskt utvecklingsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/12312 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics