Mentorskap i gymnasieskolan- förväntningar och möjligheter

DSpace Repository

Mentorskap i gymnasieskolan- förväntningar och möjligheter

Details

Files for download
Icon
Mentorskap i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mentorskap i gymnasieskolan- förväntningar och möjligheter
Author Molina, Gabriella
Date 2011
English abstract
Under the mentorship are divergent views and expectations among students and teachers. IN all forms of mentoring relationships, factors such as these lead to dissatisfaction on both sides, especially if there are no explicit guidelines. The research describes mentoring in a way that does not become a realistic reality in schools today. Mentors find that they never get time be enough, and students get the idea that it is unnecessary or meaningless in mentoring, and that they not receive the support and guidance they need to achieve higher goals. By combining a structured questionnaire survey of both teachers and students interviews and the survey may clarify and provide specific answers to how we can work effective in mentoring is to fulfill its function and be as rewarding as possible for all involved.
Swedish abstract
Inom ramen för mentorskap finns skilda meningar och förväntningar bland elever och lärare. I alla former av mentorsrelationer kan faktorer som dessa leda till missnöje hos båda parter, särskilt om det inte finns några uttalade riktlinjer. Forskningen beskriver mentorskap på ett sätt som inte blir en realistisk verklighet i skolan idag. Mentorer tycker att de aldrig får tiden att räcka till, och elever får uppfattningen av att det är onödigt eller meningslöst med mentorskap, samt att de då inte får det stöd och den handledning de behöver för att nå högre mål. Genom att kombinera en välstrukturerad enkätundersökning bland både lärare och elever och intervjuer kan undersökningen förtydliga och ge konkreta svar på hur vi kan jobba effektivare för att mentorskapet ska fylla sin funktion och vara så givande som möjligt för alla inblandade.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12323 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics