Föreningslivet i Malmö - En Studie i Förhållandet mellan Samhällsklass och Idrottsförening

DSpace Repository

Föreningslivet i Malmö - En Studie i Förhållandet mellan Samhällsklass och Idrottsförening

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föreningslivet i Malmö - En Studie i Förhållandet mellan Samhällsklass och Idrottsförening
Author Sjögren, Andreas
Date 2011
English abstract
This study was made to highlight the problems that can occur in club sports in urban areas with a diverse population. Malmö has during the past decades evolved into what is called a dual-city where the gap between the rich and the poor in the city become increased. The research questions were: How is the distribution of social classes in Malmö? Are there differences in how sports activities are used between social classes? Are there differences in the supply of sport activities between the different districts in Malmö? These questions have been answered through a sociological perspective in which theories of Bourdieu has been dominant. The results show that because of the wide gaps between rich and poor neighborhoods in Malmö, Malmö today have a divided sports club environment. Sports that have traditionally proven to be attractive for those in higher social classes have been located in wealthy neighborhoods. The same pattern exists for the sports that have traditionally proven to be attractive for the lower classes that have come to be located in less prosperous neighborhoods. The results also show that the club sport is linked to income and education level, which means that participation in organized sport in Malmö is not the same for everyone.
Swedish abstract
Denna studie gjordes för att belysa den problematik som kan uppstå inom föreningslivet i städer med en mångfasetterad befolkning . Malmö har under de senaste årtiondena utvecklats till vad som kallas en dual-city där klyfterna mellan de rika och de fattiga i staden blivit allt större. Frågeställningarna jag syftat till att besvara i denna uppsats är: Hur är fördelningen av samhällsklasser i Malmös olika stadsdelar? Finns det skillnader i hur stort idrottsutövandet är mellan samhällsklasserna? Finns det skillnader i idrottsutbudet mellan de olika stadsdelarna i Malmö? Dessa frågor har besvarats via ett sociologiskt perspektiv där teorier från Bourdieu har varit dominerande. Resultaten visar att på grund av de stora klyftorna mellan rika och fattiga i Malmös stadsdelar har Malmö idag ett uppdelat föreningsliv. Idrotter som traditionellt visat sig vara attraktiva för de i högre samhällsklasser har blivit lokaliserade i rika stadsdelar. Samma mönster finns för de idrotter som traditionellt visat sig vara attraktiva för de lägre samhällsklasserna som har kommit till att lokaliseras i mindre välställda stadsdelar. Resultaten visar även att föreningsidrottande är kopplat till inkomst och utbildningsnivå vilket innebär att deltagandet i föreningsidrotten i Malmö inte är lika för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Föreningsidrott
Samhällsklass
Malmö
Bourdieu
Handle http://hdl.handle.net/2043/12330 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics