Länge leve skolan! En text om utbildning, estetik och skolutveckling

DSpace Repository

Länge leve skolan! En text om utbildning, estetik och skolutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Länge leve skolan! En text om utbildning, estetik och skolutveckling
Author Almgren, Maria ; Amsell, Karin ; Andersson, Torbjörn ; Droppe, Jessica ; Gullstrand, Pernilla ; Jonsson, Annsofie ; Spens, Ellen
Date 2011
Swedish abstract
Denna skrift har arbetats fram av en grupp studenter på Lärande och samhälle som fortsättning och utveckling av examinationsuppgift på en terminslång kurs, där de hade att iscensätta ett dokumentärfilmsprojekt på högstadiet. Projektet ägde rum inom ramen för huvudämnet Kultur, medier, estetik (KME) - skapat genom en sammanslagning av estetiska ämnen med medie- och kulturstudier 2001 – som ända från starten har tillskrivit det estetiska en särskild förmåga att vända upp och ner på invanda synsätt och kritiserat skolan för att inte lämna tillräckligt utrymme åt denna radikala potential. Den som är det minsta intresserad av skol- och kulturarbete kan inte undgå att dras in i det nät av glödande engagemang, intrikata spörsmål och brottstycken av teoretiska diskussioner som dessa sju studenter väver. Man kommer mycket nära de problem de brottas med utan att någonsin hitta några definitiva svar. Viljan att göra nytt tillsammans med eleverna och med utgångspunkt i deras horisont är obändig. Men så är det ramarna för arbetet... De sju befinner sig i ett interregnum, i en korseld av krav från lärarutbildarna, lärarna på skolan och eleverna, som påminner dem: "Ni är inte våra lärare. Ni kommer hit några timmar i veckan från någon annanstans". Ingenting visar sig vara enkelt. Varför gläds inte eleverna åt att få göra något som kan få betydelse för dem "på riktigt"? Vad är egentligen skillnaden mellan dokumentär- och fiktionsfilm? Hur bedömer man elevernas prestationer i ett så pass öppet projekt? Finns det över huvud taget rum i dagens skola för en pedagogik som vill vara på en gång passionerad, polyfon, prövande och provokativ? Alla dessa är ord som väl kännetecknar skriftens första del, ett grafiskt kaos av utlagda spår som läsaren kan välja bland att följa. Här får man en "cut-up-bild" av de tankevärldar som studenterna försöker orientera sig mot och inom. Den läsare som finner estetiken för provocerande kan alltid börja med andra delen i stället, som analytiskt redogör för de olika filmprojekten. Del tre, slutligen, diskuterar förutsättningarna för de förhållningssätt som utvecklats inom KME att göra sig gällande inom ramen för den nya läroplanen Lgr 11.
Publisher Författarna och Malmö högskola
Pages 52
Language swe (iso)
Subject studentarbete
lärarutbildning
skolutveckling
film i skolan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Publikationen har arbetats fram av en grupp studenter i samarbete med ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics