Identiteten som försvann

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Identiteten som försvann
Author Karlsson, Lennart
Date 2011
Swedish abstract
I de nuvarande styrdokumenten för svenskämnet på gymnasiet har termen identitet en framskjuten placering. Det sägs i ämnesplanen att utbildningen i svenska syftar till att stärka den personliga och den kulturella identiteten. I de kommande styrdokumenten är allt tal om identitet försvunnet. Syftet med den här uppsatsen är att genomföra en värderande analys av denna förändring. Jag försöker svara på frågan om förändringen är till det bättre eller sämre. Som metod använder jag mig av argumentationsanalys. Den teoretiska bakgrunden utgörs av den debatt om erkännandets politik som på senare år förts inom samhällsfilosofin. Min analys ger som resultat att det finns starka argument mot att ägna svenskundervisningen åt stärkandet av den personliga och kulturella identiteten. Min slutsats blir således att förändringen i styrdokumenten i detta fall har varit till det bättre.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Gy11
svenska
identitet
argumentationsanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/12336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics