Näringsdrycker och läkning av trycksår

DSpace Repository

Näringsdrycker och läkning av trycksår

Details

Files for download
Icon
Näringsdrycker och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Näringsdrycker och läkning av trycksår
Author Nygren, Mats ; Wasmouth, Theo
Date 2011
English abstract
Pressure ulcers are an all too common complication among elderly patients and patients suffering from spinal cord injury. The purpose of this literature review was to study if oral nutritional supplements can be used to improve pressure ulcer healing. The method used was a modified version based on Axelssons model for literature reviews. Search in PubMed, CINAHL and Cochrane Library were conducted and resulted in ten quantitative articles. According to the articles different nutritional contents had different impacts on pressure ulcer healing. Major findings were that oral nutritional supplements containing arginine, zinc and vitamin C had a positive correlation with improved pressure ulcer healing and that this effect was also present in non-malnourished patients. According to the articles there is support for nursing staff to use oral nutritional supplements as a nursing intervention when treating patients suffering from pressure ulcers.
Swedish abstract
Trycksår är en alltför vanlig komplikation hos äldre och ryggmärgsskadade patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på om näringsdrycker kan användas för att förbättra läkningen av trycksår. Metoden var en modifierad version av Axelssons modell för litteraturstudier. Sökning i PubMed, CINAHL och Cochrane Library utfördes och gav tio kvantitativa artiklar. Studierna visade att olika näringsämnen påverkade trycksårsläkningen i olika grad. Främst visade det sig att näringsdrycker innehållande arginin, zink och vitamin C påskyndade trycksårens läkning och hade effekt även på icke malnutrierade patienter. Studierna visade stöd för att omvårdadspersonal kan använda näringsdryck som omvårdnadsåtgärd till patienter med trycksårsproblematik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Nutrition
Nutritionsintervention
Näringsdrycker
Sjuksköterska
Sårläkning
Trycksår
Handle http://hdl.handle.net/2043/12347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics