Nurses’ work with HIV prevention among women at Mpongwe Mission Hospital in Zambia

DSpace Repository

Nurses’ work with HIV prevention among women at Mpongwe Mission Hospital in Zambia

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nurses’ work with HIV prevention among women at Mpongwe Mission Hospital in Zambia
Author Simmons, Charlotta ; Sintéus, Sofie
Date 2011
English abstract
Background: Zambia has one of the world’s most devastating HIV/AIDS epidemics and nurses work hard to spread information about how to prevent the infection. Females are more vulnerable since they often marry early to older men who already have a sexual past and also because they have larger permeability of the mucous membrane compared to men. The nurses play an important role in the prevention work and how it’s done. Objective: The aim of the study is to explore the nurse’s prevention work against HIV among women at the Mpongwe Mission Hospital. Methods: A semistructured design in a qualitative study, carried out at Mpongwe Misson Hospital in Zambia. The result has been analyzed through Burnards method of description of content analysis. Result: The result of this study is divided in five different categories concerning guidelines in the HIV-prevention, measures to reduce the risk of HIV-infection, how they reach out to people, the obstacles and challenges that the nurses are facing and the progress that is made. Conclusion: The interviews shows that the Nurses in this study at Mpongwe Hospotal are working hard to prevent HIV among women. They have come a long way in their prevention work although there is much left to do. The wide spread of knowledge among the nurses and the lack of staff is big obstacle. Because of the shortage of finances the hospital can´t afford to send nurses for further education or hire enough staff to be able to give the right care and to reach out to the population.
Swedish abstract
Bakgrund: Zambia är ett av de länder i världen som är värst drabbat av HIV/AIDS och sjuksköterskor i landet jobbar ständigt med att spridda preventiv information om infektionen. Kvinnor är mer sårbara då de ofta gifter sig med äldre män som redan har ett sexuellt förflutet men också p.g.a. att de har större permeabilitet i mucosa membranet än vad män har. Sjuksköterskorna spelar en viktig roll i preventionsarbetet och dess funktion. Syfte: Syftet med studien är att utforska sjuksköterskors arbete med HIV prevention bland kvinnor på Mpongwe missions sjukhus. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 8 sjuksköterskor genomförd på Mpongwe missions sjukhus i Zambia. Resultatet har analyserats med hjälp av Burnards innehållsmetods analys. Resultat: Resultatet av studien utmynnade i fem olika kategorier rörande riktlinjer vid HIV-prevention, metoder för att minska risken av HIV-spridning, hur de når ut till folket, svårigheter och utmaningar som sjuksköterskorna möter men även de framsteg som görs. Slutsats: Intervjuerna med sjuksköterskorna på Mpongwe Missions sjukhus visar att de jobbar hårt med att förebygga HIV bland kvinnor. De har kommit långt i sitt arbete men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Den stora spridningen på kunskap hos sjuksköterskorna och bristen på personal är ett stort problem. På grund av att de har ont om finanser har sjukhuset inte råd att skicka sina sjuksköterskor på fler utbildningar eller att anställa mer personal för att kunna ge rätt vård och nå ut till människorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language eng (iso)
Subject HIV
Interview
Nurse
Content analysis
Prevention
Zambia
Handle http://hdl.handle.net/2043/12348 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics