If I had a voice I'd sing: the relation between the forest and the identity in music videos by Fever ray and Iamamiwhoami

DSpace Repository

If I had a voice I'd sing: the relation between the forest and the identity in music videos by Fever ray and Iamamiwhoami

Details

Files for download
Icon
The theoretical ...
Icon
The short stories
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title If I had a voice I'd sing: the relation between the forest and the identity in music videos by Fever ray and Iamamiwhoami
Author Johansson, Oskar
Date 2011
English abstract
The purpose of this essay is to investigate how the forest can be used to mirror the identity. In doing so, music videos by Fever Ray and Iamamiwhoami are being analyzed. The portrayal consists of two short stories. In these, the relation to the forest is investigated on a more individual level. The method is more searching than theorizing. The essay analyzes music videos, with a gender perspective, as images and metaphors. Theorists used are among others Jean Baudrillard, Timothy Morton and Judith Butler. From their theories the thesis investigates the values and assumptions that can be said to constitute the representation of the forest and the identity in the videos. The result is the image of a fragmented world, unwilling to come to concrete conclusions. On one hand the music videos show individuals who works with the overtaking of given cultural images of the forest and gender. On the other hand a will to reject the same images can be seen. Likewise, the portrayal shows individuals who struggle to come to terms with their place in the given order but never really succeeds.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skogen kan användas för att gestalta en bild av identiteten. För att göra det analyseras musikvideor av Fever Ray och Iamamiwhoami. Gestaltningen består av två noveller. I dessa undersöks relationen till skogen på ett mer individuellt plan. Metoden är mer sökande än teoretiserande. Uppsatsen analyserar musikvideor ur ett genusperspektiv, som bilder och metaforer. Teoretiker som används är bland annat Jean Baudrillard, Timothy Morton och Judith Butler. Från deras teorier undersöks vilka värderingar och antaganden som kan sägas ligga till grund för representationen av identiteten och skogen. Resultatet är bilden av en värld som är splittrad och ovillig att komma till konkreta ståndpunkter. Å ena sidan visar musikvideorna individer som arbetar med kulturellt betingade bilder av genus och skogen och försöker göra dem till sina egna. Å andra sidan syns en vilja att röra sig bort från dem. Likaså porträtterar gestaltningen personer som kämpar för att komma tillrätta med sin plats i den givna ordningen men aldrig riktigt lyckas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject gender
echology
music videos
pop culture
fever ray
iamamiwhoami
postmodern
the forest
the identity
genus
ekologi
musikvideor
skogen
identiteten
Handle http://hdl.handle.net/2043/12360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics