patients experiences of living with a pressure ulcer

DSpace Repository

patients experiences of living with a pressure ulcer

Details

Files for download
Icon
litt. studie
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title patients experiences of living with a pressure ulcer
Author Nordström, Josefin ; Jerlemar Molin, Malin
Date 2011
English abstract
Jerlemar, M & Nordström, J., Patients experiences of having a pressure ulcer. A literature review. Degree project, 15 credit points. Nursing programe, Malmö University: Health and Society, Department of nursing, 2011. Background: Pressure ulcer is common known condition affecting mainly the elders and disabled. Pressure ulcer can cause physical and mental complications in the affected. Prevention, especially off loading is important to prevent pressure ulcer occurrence. Aim: To elucidate patient’s experiences of living with a pressure ulcer. Method: The literature review is formed after Axelsson (2008) guidelines and is based on ten scientific articles with both quantitative and qualitative design which are audited after Willmans et al (2006) audited protocols. Results: The patients in the studies experienced a negative impact on their life related to the pressure ulcer. The analysis resulted in five themes including: pain, mobility, emotional impact, bodily impact and also impact on the autonomy and social life. Conclusions: People with pressure ulcer experience a physical, mental and social impact. Quality of life was lower in all these aspects. Key terms: Bodily, emotional, pain, pressure ulcer, social.
Swedish abstract
Jerlemar, M & Nordström, J., Patienters upplevelser av att leva med trycksår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2011. Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som drabbar framförallt äldre och rörelsehindrade. Trycksår kan medföra fysiska och psykiska komplikationer hos den drabbade. Prevention, framförallt tryckavlastning är viktigt vid förebyggande av trycksårsuppkomst. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med trycksår. Metod: Litteraturstudien är utformad efter Axelssons (2008) riktlinjer och baseras på tio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ design och är granskade efter Willmans et al (2006) protokoll. Resultat: Patienterna i studierna upplevde en negativ inverkan på livet relaterat till trycksår. Analysen ledde fram till fem teman: smärta, mobilitet, emotionell påverkan, kroppslig påverkan samt inverkan på autonomi och det sociala livet. Slutsatser: Personer med trycksår upplever en fysisk, psykisk och social påverkan. Livskvaliteten blir sämre i alla dessa aspekter. Nyckelord: Emotionellt, kroppsligt, smärta, socialt, trycksår.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Bodily, emotional, pain, pressure ulcer, social
Handle http://hdl.handle.net/2043/12386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics