Samtalsstöd ur brukarperspektiv - Utvärdering på uppdrag av Kriscentrum i mellersta Skåne

DSpace Repository

Samtalsstöd ur brukarperspektiv - Utvärdering på uppdrag av Kriscentrum i mellersta Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samtalsstöd ur brukarperspektiv - Utvärdering på uppdrag av Kriscentrum i mellersta Skåne
Author Asgeirsdottir, Helga
Date 2011
English abstract
Kriscentrum i Mellersta Skåne (Kriscentrum) is a help centre for women, men and children who are direct or indirect victims of violence or dispatcher of the same in a close relationship. The organization is located in Lund, where the visitor comes for therapy, support, advice and crisis management, individually or in groups. This thesis is an evaluation of their activities on behalf of Kriscentrum. My purpose is to identify how the visitors experience their contact with the organization and what kind of problems with violence they have. Kriscentrum has a completely user-focused organization so this information is of outmost importance to the staff. The evaluation was conducted through surveys. A survey directed towards the adult visitors and towards the people escorting the children. Altogether, I got 106 replies. When these were collected, I brought them into the statistical program SPSS, and was through it given out a basis for the results and analysis. The visitors appeared to have had different lengths of contact with Kriscentrumbut were overall very positive on the treatment and for the help they received. By my analysis, I can deduce that the reason for the positive experience of the organization may be due to two primary factors - that their participation is done on a strictly optional basis (the visitor has sought the help of his/her own free will) and that he/she was given help by professionals during the time at Kriscentrum.
Swedish abstract
Kriscentrum i mellersta Skåne är en samtalsmottagning för kvinnor, män och barnsom direkt eller indirekt blivit utsatta för eller själva utövat våld i en nära relation. Verksamheten ligger i Lund och dit kommer besökaren för samtalsstöd, rådgivning och krisbearbetning, enskilt eller i grupp. Detta examensarbete är en utvärdering av verksamheten, på uppdrag av Kriscentrum. Mitt syfte är attkartlägga hur Kriscentrums besökare upplever sin kontakt med verksamheten och hur deras våldsproblematik ser ut. Kriscentrum har en helt brukarfokuserad verksamhet varför dessa uppgifter är av yttersta vikt för personalen. Utvärderingen har genomförts genom enkätundersökningar. En enkät riktad motde vuxna besökarna och en enkät riktad mot ledsagare till barn. Sammanlagt fick jag in 106 stycken enkäter. När enkäterna var insamlade förde jag in dem i statistikprogrammet SPSS och fick därigenomut ett underlag för resultat och analys. Besökarna visade sig ha haft olika lång kontakt med kriscentrum men var överlag mycket positivt inställda till det bemötande och den hjälp de fick. Genom min analys kan jag utläsa att anledningen till besökarnas positiva inställningtill verksamheten kan bero på två primära faktorer - att deras deltagande i behandlingen sker på helt frivillig basis (besökaren har alltså sökt hjälp av egen fri vilja) och att de under sin tid på Kriscentrum får ett professionellt bemötande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject utvärdering
Kriscentrum
Bemötande
Våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/12403 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics