Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan

DSpace Repository

Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan
Author Yurkovskaya, Nadezda
Date 2011
Swedish abstract
I min studie ville jag jämföra synen på bedömning och betygsättning, deras syfte och utformning i den svenska och i den ryska skolan. Jag kom fram till att det finns stora skillnader i bedömningsarbetet mellan den svenska och den ryska skolan och att båda skolsystemen genomgår i dag stora förändringar. Den svenska grund- och gymnasieskolan får nya styrdokument. Syftet med denna reform är att anpassa utbildningen till moderna samhälleliga krav och höja kunskapsnivån hos elever i alla årskurser. Det ryska skolsystemet har genomgått stora förändringar under sista två decennierna och fortsätter att moderniseras. Det sker viss liberalisering av den ryska skolan. De testar nya sätt att organisera undervisningen och att bedöma elevens kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject utveckling
lärande
bedönming
betygssättning
kunskapsmål
kunskapskrav
Handle http://hdl.handle.net/2043/12409 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics