Moderna digitala modulationstekniker - en intuitiv demonstration

DSpace Repository

Moderna digitala modulationstekniker - en intuitiv demonstration

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Moderna digitala modulationstekniker - en intuitiv demonstration
Author Davani, Simon ; Said, Malda
Date 2011
English abstract
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS… Today there are plenty of studies in the area of digital communications. It is a vast subject with a plethora of research. There are many books and scientific papers describing these types of communications. Studying these makes you realize pretty quickly that they are of high and complex level. Then we asked ourselves: "How many are there who really understand what is described?" and "Why don’t the authors use more pictures in the explanation?". Therefore we decided to write a report with an intention to intuitively demonstrate modern digital modulation techniques. The report describes how to transmit information from sender to receiver using illustrative explanations and pictures to facilitate the understanding of the complex process. The results are presented in the form of block diagrams with descriptions in which the transmission of ASK, PSK, QAM and OFDM signals is shown step by step. This will enable even first-year engineering students to have a better understanding of how digital modulation techniques work. Finally, there is a discussion about the effectiveness of the various modulation techniques.
Swedish abstract
EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD… Idag finns det gott om studier som behandlar området digital kommunikation. Det är ett omfattande ämne och det har forskats mycket inom det. Det finns massvis med litteratur och vetenskapliga artiklar som beskriver olika digitala kommunikationstekniker. Studeras dessa inses det ganska fort att de håller en hög och komplex nivå. Då frågade vi oss själva: ”Hur många är det som egentligen intuitivt förstår det som beskrivs?” och ”Varför använder sig inte författarna av fler bilder vid förklaringar?”. Därför beslöt vi oss att skriva en rapport med syftet att intuitivt demonstrera moderna digitala modulationstekniker. Rapporten beskriver hur överföringen av information från sändare till mottagare sker med hjälp av illustrativa förklaringar och bilder som ska underlätta förståelsen för den komplexa processen. Resultatet presenteras i form av blockscheman med beskrivningar där överföringen av ASK-, PSK-, QAM- och OFDM- signaler visas steg för steg. På så vis kan även de som inte kan tillräckligt avancerad matematik bilda sig en bättre uppfattning om hur digitala modulationstekniker fungerar. Slutligen diskuteras effektiviteten av de olika modulationsteknikerna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Digital
modulation
techniques
communication
Handle http://hdl.handle.net/2043/12412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics