How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?

DSpace Repository

How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title How does the moving of the family affect the outcome in swedish secondary school?
Author Andersson, Claes
Date 2011
English abstract
How the moving of the family affect student outcome in Swedish secondary school. I found that students in a community that have moved at least once during their nine years in the Swedish compulsory school get significantly lower grades than others.
Swedish abstract
Mitt syfte med detta arbete har varit att belysa det problem som det kan innebära för en skola att hantera elever som flyttat in under grundskoletiden och undersöka hur dessa elevers resultat påverkas av det faktum att de har flyttat in från en annan skola. Den teori jag har använt är huvudsakligen systemteorin som den beskrivs i Peter Senges ”Den femte disciplinen”. Jag valde denna teori eftersom frågeställningen i detta arbete förutsätter att man intar ett övergripande perspektiv på frågor som rör hela den svenska grundskolan – hela systemet. I undersökningen används till största delen statistiska metoder för att ta fram och analysera hur stor andel av eleverna i tre svenska grundskolor i en kommun som har flyttat under sin grundskoletid och hur det har påverkat deras resultat, mätt som meritvärde i slutet av årskurs nio. Undersökningen visar att deras resultat, mätt som genomsnittet av meritvärdena i årskurs nio är signifikant lägre än genomsnittet för den aktuella årskullen. Mer studier kommer att behövas för att säkerställa reliabiliteten i undersökningsresultatet och framför allt för att kunna diskutera lämpliga åtgärder för att hantera dessa resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Moving
Student
Outcome
Swedish
Secondary
School
Handle http://hdl.handle.net/2043/12413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics