Grundskoleelevers uppfattningar av Indien och hinduism

DSpace Repository

Grundskoleelevers uppfattningar av Indien och hinduism

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grundskoleelevers uppfattningar av Indien och hinduism
Author Henell, Jesper
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur grundskoleelever uppfattar Indien och hinduism. Detta har undersökts genom en analys av resultatet utifrån postkoloniala teorier om orientalism. Jag har även försökt återknyta detta resultat till hur undervisningen i skolan vad gäller Indien och hinduism ser ut. Mitt urval och tillvägagångssätt består av 10 elevintervjuer och 1 lärarintervju. För att uppnå syftet har jag utgått från ett antal teoretiska utgångspunkter som hör orientalismen till, såsom: Eurocentrism, Den Andre, exotism, Västerlandet och vi-och-dem. Undersökningen visar att informanterna till stor del har en väldigt enkel och onyanserad bild av Indien och hinduism. Till viss del stämmer de orientalistiska begreppen in på informanternas uppfattning, däremot finns det knappt några spår av nedsättande värderingar som annars genomsyrar ett eurocentriskt synsätt. Informanternas uppfattning om undersökningsområdet bygger mycket på det som lärts ut i skolan och återspeglar väl det undervisade stoffet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject eurocentrism, hinduism, Indien, orientalism, postkoloniala teorier, undervisning, ungdomars uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12424 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics