Deltagarkultur : i teori och praktik

DSpace Repository

Deltagarkultur : i teori och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Deltagarkultur : i teori och praktik
Author Andersen-Hoppe, Annemette ; Dahlbeck, Per ; Hjalmarsson, Catharina ; Nilsson, Mats-Ola ; Persson, Magnus ; Spanget-Larsen, Anne ; Sjöstrand, Camilla ; Sundgren-Brorsson, Lena
Editor Dahlbeck, Per ; Persson, Magnus
Date 2011
Swedish abstract
Texterna i denna digitala antologi är författade av studenterna och lärarna på kursen ”Deltagarkultur”, som är en del av Interreg-projektet Öresundsregionen som kreativ metapol. Texterna är författade av tjänstemän på kulturförvaltningar i Skåne och Danmark, samt av lärare från Malmö högskola. En gemensam nämnare är att de alla ringar in olika både möjligheter och problem med deltagarkultur i praktiken. Vad händer när idealen möter verkligheten? Hur uppfattar deltagarna själva sin roll i de olika kulturella eller pedagogiska projekt de mer eller mindre frivilligt söker sig till eller blir indragna i? Texterna spänner över ett brett spektrum av praktiker, erfarenheter och problemställningar. De använder olika begrepp och angreppsätt för att närma sig alltifrån deltagarstyrda musikfestivaler och konstprojekt till litteraturläsning och projektarbeten på lärarutbildningen. Nya former för kulturstöd som utmanar traditionella bidragssystem undersöks i en av texterna. Läsaren introduceras för fenomen som crowd funding, crowd sourcing, mikrofinansiering och viral spridning. Filosofins hantering av lek och begär konfronteras med kulturpolitiska visioner och policydokument i en annan text. Sist men inte minst ägnar sig texterna åt intensiv självreflexion – vilket inte skall förväxlas med självupptagenhet.
Publisher Malmö högskola
Pages 1-101
Language swe (iso)
Subject deltagarkultur
begär
lek
lärarutbildning
kulturförvaltning
finansiering
litteraturläsning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12442 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics