"Bara det svänger så"- Fem jazzmusikers relation till jazzen i 1960-talets Malmö

DSpace Repository

"Bara det svänger så"- Fem jazzmusikers relation till jazzen i 1960-talets Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title "Bara det svänger så"- Fem jazzmusikers relation till jazzen i 1960-talets Malmö
Author Ekstrand, Per
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur förhållandena för jazzmusiker i 1960-talets Malmö såg ut samt hur musikerna själva identifierade sig med jazzen. Genom att intervjua fem personer som var aktiva musiker under den undersöka tidsperioden har jag kunnat ta del av dessas tankar och erfarenheter om ämnet. Jag har vidare studerat om det går att utläsa en klassidentitet inom jazzen i Malmö samt om det går att se en gemensam identitet som jazzmusiker, bland informanterna. Resultaten av min undersökning visar att jazzen inte bestod av en tydlig klassidentitet utan det har snarare visat sig att informanterna minns jazzen som en musik där social bakgrund inte spelade någon roll och klass var inte heller något som musikerna diskuterade med varandra om. Musikerna vittnar snarare om jazzen som en demokratisk och omfamnade folkrörelse där musiker möttes över generationer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Jazz
Malmö
identitet
klass
kultur
muntlig historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/12443 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics