Fiction and revolutions Thematic work – an including and engaging pedagogy situation

DSpace Repository

Fiction and revolutions Thematic work – an including and engaging pedagogy situation

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fiction and revolutions Thematic work – an including and engaging pedagogy situation
Author Barchow Winberg, Martin
Date 2011
English abstract
The purpose of this work of development is to provide a proposal on how teachers can engage and motivate more students to strive to achieve the goals in Swedish and history in high school. Based on previous research, various theorists, the curriculum of primary education in 2011 and the new curriculum for Swedish history and form a development that is based on a thematic approach in which literature is central to the theme and where teaching materials are replaced with various diverse elements that movie, museum visits, guest speakers, etc. The theme is called revolutions of the era and deals with 1700 - 1800 with a focus on French Revolution, ideologies and the social currents that result from it. Students work in groups and with three individual tasks. Theme work spans six weeks and a total of 30 hours. The issues were the subject of the essay is: How can you work educationally to get more students interested, engaged and make them feel included in order to seek to achieve the goals? How can we as teachers work pedagogically to have more time with their students? How can one based on different learning theories to create a larger context and give a greater motivation for students in their teaching?
Swedish abstract
Syftet med det här utvecklingsarbetet är att ge ett förslag på hur man som lärare kan engagera och motivera fler elever till att sträva efter att nå målen i ämnena svenska och historia på högstadiet. Utifrån tidigare forskning, olika teoretiker, läroplanen för grundskola 2011 och de nya kursplanerna för svenska och historia utformas ett utvecklingsarbete som utgår från ett tematiskt arbetssätt där skönlitteratur har en central roll i temat och där läromedel ersätts med olika varierade moment som film, museum besök, gästföreläsare etc. Temat kallas revolutionernas tidevarv och behandlar 1700-1800 talet med fokus på Franska revolutionen, ideologier och de samhällströmningar som följer av detta. Eleverna jobbar både i grupp och med tre stycken individuella uppgifter. Temaarbetet sträcker sig över sex veckor och totalt 30 timmar. De frågeställningar som legat till grund för uppsatsen är: Hur kan man jobba didaktiskt för att få fler elever intresserade, engagerade och få dem att känna sig inkluderade för att sträva efter att nå målen? Hur kan man som lärare jobba pedagogiskt för att få mer tid tillsammans med sina elever? Hur kan man utifrån olika lärandeteorier skapa ett större sammanhang och ge en ökad motivation för eleverna i sin undervisning?
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject Motivation, including, commitment, the curriculum of primary education in 2011, thematic work, fiction, work of development.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12446 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics