Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar

DSpace Repository

Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott - En litteraturstudie om prevalens, prevention och olycksfallsförsäkringar
Author Helmstad, Amanda ; Nabil, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med studien var att beskriva prevalensen och typerna av tandskador hos barn och unga vuxna i samband med idrott. Målet var också att beskriva olika typer av tandskydd samt undersöka kunskapen gällande tandskyddens skadeförebyggande effekt hos idrottsutövare, föräldrar och tränare. Dessutom syftade studien till att redogöra för skadeförsäkringar gällande idrottsrelaterade tandskador. Studien inriktade sig på barn och unga vuxna idrottare och bygger på en litteratursökning i PubMed. Litteratursökningen har bestått av fyra skilda sökningar. Dessutom användes Folksams och Riksidrottsförbundets hemsidor. En aktuell artikel från Tandläkartidningen har också hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Frågor som arbetet syftar till att besvara är: 1. Vilka är de vanligaste typerna av tandskador i samband med olika idrotter och i vilka åldrar inträffar dessa? 2. Vilka tandskydd finns idag och vilken kunskap om tandskyddens skadeförebyggande effekt finns hos idrottsutövare, föräldrar och tränare? 3. Vilka typer av skadeförsäkringar finns det i samband med idrott? Frekvensen av sportrelaterade tandskador varierar beroende på vilken åldersgrupp man studerat. Den vanligaste tandskadan i samband med idrott var okomplicerad kronfraktur. De idrottsrelaterade tandskadorna var vanligare hos män än hos kvinnor. De mest skadefrekventa sporterna var de med tät kroppskontakt och där man använde klubbor. Trots att kunskapen om tandskydd var ganska hög, så var användningen låg inom de flesta idrotterna. Försäkringsbolaget Folksam försäkrar cirka 50 olika idrottsförbund. Dessutom försäkrar de alla barn under skoltid. I vissa kommuner har man också en tilläggsförsäkring som försäkrar barn även under fritiden. Det behövs fler studier inom attityd till tandskydd. Dessutom behöver tandskydden utvecklas och få en förbättrad funktion och acceptans. Idrottsutövare måste få bättre ekonomiska möjligheter för att kunna skaffa sig dem.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Tandskador
Barn
Unga vuxna
Idrott
Prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/12464 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics