Att emellanåt läsa med glädje

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att emellanåt läsa med glädje
Author Cesar-Reiderstad, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Under mina snart tjugo år som lärare, då jag främst arbetet med elever i mellanåren, har jag mött ovilliga läsare som trots allt ibland hittar böcker som de med glädje läser. Syftet med denna undersökning är att finna positiva faktorer till att dessa elever läser och att ta hjälp av dessa för att bygga upp goda läsmiljöer för alla elever. Tidigare forskning visar att litteraturläsning under mellanåren ofta är en enskild angelägenhet och att skolan inte tar till vara på den kunskap och det intresse eleverna har med sig om andra textvärldar. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning där elever i två klasser har svarat på enkäter kring läsning. Därefter intervjuade jag sex av eleverna, som jag betecknar som ovana eller ovilliga läsare. Resultatet av undersökningen visar att dessa bar med sig positiva läsupplevelser men att de behöver stöd i sin fortsatta läsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject läsglädje
läsning
mellanåren
ovilliga läsare
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/12469 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics