En inkluderande matematikundervisning - Öppna frågeställningars möjligheter till en mer inkluderande miljö

DSpace Repository

En inkluderande matematikundervisning - Öppna frågeställningars möjligheter till en mer inkluderande miljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En inkluderande matematikundervisning - Öppna frågeställningars möjligheter till en mer inkluderande miljö
Author Nyström-Christén, Jesper
Date 2011
Swedish abstract
Enligt både nationella och internationella undersökningar faller Sverige efter i resultaten de senaste åren. I den senaste undersökningen, PISA 2009, var Sveriges utveckling tredje sämst i undersökningen. Just PISA-undersökningen är till stora delar baserad på problemlösning och förståelse, med utgångspunkt av detta har jag lagt fokus på att utveckla inkludering och förståelse i matematikundervisningen. För att förbereda mig inför arbetet har jag gjort en litteraturgenomgång där jag gått igenom forskning inom matematik men även inkludering, kommunikation. Jag har även tagit del av flera rapporter från skolverket. Jag märkte dock tidigt att forskningen inom just öppna frågor är näst intill obetydlig. Med detta i åtanke gjorde jag även två stycken intervjuer med pedagoger som arbetar mycket med öppna frågor, här fick jag en bra insikt i tankarna omkring, metodiken samt deras resultat. Som en del av detta utvecklingsarbete har jag gett förslag på hur man kan arbeta med öppna frågor men har även gett mig in på att försöka definiera vad de är för något. Framförallt hur de kan hjälpa till för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Jag tar även upp problem med läroböckerna inom matematiken och hur de hämmar kommunikationen och inkluderingen av elever i dagens undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject matematik
öppna frågor
inkludering
utvecklingsförslag
förståelse
matte
Handle http://hdl.handle.net/2043/12474 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics